Θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον Αχέροντα


Απάντηση Potočnik σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για αρδευτικό στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς

Πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την κατασκευή του αποστραγγιστικού–αρδευτικού έργου στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, θα ζητήσει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Potočnik. 
Ο επίτροπος απάντησε σε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων Νίκος Χρυσόγελος μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες επτά περιβαλλοντικών οργανώσεων σύμφωνα με τις οποίες το έργο το οποίο εγκαθίστανται εντός της περιοχής του δικτίου NATURA δεν προστατεύει τις υγροτοπικές εκτάσεις και κατά συνέπεια απειλείται το δέλτα του ποταμού Αχέροντα. 
Επιπλέον, ο κ. Potočnik αναφέρει ότι τα έργα αυτού του είδους πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα Νερά και τα ελληνικά σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Τον Απρίλιο του 2011 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη έγκαιρη υποβολή των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Τα σχέδια διαχείρισης μετά την υποβολή τους θα κριθούν και ως προς την ουσία τους από την Επιτροπή και υπάρχει κίνδυνος όσα από τα διαχειριστικά μέτρα δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση του νερού μα άλλες σκοπιμότητες, να μην εγκριθούν.
“Το εν λόγω αποστραγγιστικό-αρδευτικό έργο πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην αξία διατήρησης της περιοχής του δέλτα και των εκβολών του ποταμού Αχέροντα που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η εκτίμηση επιπτώσεων και η αδειοδότηση του έργου πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ). Επιπλέον, μια νέα μεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που θα καταλήξει σε επιδείνωση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ)”, σημειώνει χαρακτηριστικά. 

 “Όχι στην αδιαφάνεια”
“Στις σημερινές συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να υποθηκεύσουμε το φυσικό πλούτο της Ελλάδας”, δήλωσε ο κ.. Χρυσόγελος. “Ακριβώς τέτοια έργα που προωθούνται από εν μέρει αδιαφανείς διαδικασίες και με αμφιλεγόμενη σκοπιμότητα συντέλεσαν στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Περιβαλλοντικοί Όροι δεν αποτελούν κενό γράμμα που μπορεί να παρακάμπτεται από τους κατά τόπους υπεύθυνους της αυτοδιοίκησης. Αν η τοπική γραφειοκρατία δεν μπορεί να προστατέψει την περιβαλλοντική μας κληρονομιά, τότε ένα από τα λίγα μέσα που απομένουν είναι η προσφυγή στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαιτούμενη περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί και αυτή την οδό. Είναι σαφές ότι οι καταστροφικές περιβαλλοντικά πρακτικές που συνέβαλαν στην καταστροφή της χώρας δεν μπορούν πλέον να συνεχίζουν όπως παλιά. Το περιβάλλον είναι απαραίτητο να προστατευθεί και να συμβάλλει μέσω της προστασίας και της διαχείρισης του στην δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι στην Πράσινη Οικονομία μπορούν να δημιουργηθούν 20.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. ως εισηγητής των πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο τόσο για τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης όσο και στα θέματα διαχείρισης του νερού δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στις εισηγήσεις μου τόσο στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τέτοιους τομείς” 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ ΓΙΑ… ΓΥΝΑΙΚΕΣ! (ΕΙΚΟΝΕΣ)

O Πολιτιστικός Σύλλογος Κεστρίνης στο πλευρό του 18χρονου Δημήτρη Κολιομίχου που δίνει μάχη για τη ζωή